ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att föra vidare det humanitära arbete som Dr Nemam Ghafouri en gång startade genom att främja utsatta människors rättigheter, hälsa, utbildning, egenmakt och bemyndigande.
Med utsatta avses människor som marginaliserats på grund av deras kön eller till exempel etniska, kulturella, religiösa eller socioekonomiska tillhörighet.

Stiftelsens ändamål är att:

– Stödja projekt och verksamheter inom och utom Sverige som ska hjälpa utsatta människor att tillgodogöra sig sina rättigheter;
– Stödja projekt och verksamheter inom och utom Sverige som genom hälsovård eller utbildning hjälper utsatta människor förbättra sina liv;
– Stödja projekt och verksamheter inom och utom Sverige som främjar utsatta människors deltagande i samhälle;
– Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige;
– Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål;
– Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsens styrelse/förvaltare beslutar om anslag alternativt stöd av de samlade resurserna jämte avkastningen.

Stiftelsen ska under en period om tre sammanhängande räkenskapsår använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsen ändamål, om det inte finns synnerliga skäl.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Nemam Ghafouris Minnesfond
Organisationsnummer:802482-2804
Adress:
  • Adam Bott
  • Östervägen 40
  • 169 55 Solna
Telefonnummer:072-907 21 95
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS