ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som ändamål – att bevara och återskapa värdefulla naturmiljöer för denna generation och kommande generationer. – att förvärva naturområden och skydda naturen. – att främja den biologiska mångfalden med ett förvaltarskap som går i linje med gällande forskning avseende naturvård. – att genom folkbildning skapa en bättre förståelse och kunskap inom naturvård hos allmänheten. – att bidra med insamlad data för att gynna forskning inom naturvård. Stiftelsen ska ha rätt att förvärva, äga och förvalta egendom för ändamålets uppfyllande. Såväl avkastning som reavinst får utdelas samt återinvesteras för uppfyllande av stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Naturstiftelsen
Organisationsnummer:802482-0808
Adress:
  • Jonathan Lindberg
  • Tövädersgatan 16
  • 418 31 Göteborg
Telefonnummer:076-1619683
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS