ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvärva skogsfastigheter med skyddsvärd gammal skog för att medverka till bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige. Stiftelsen ska förvärva skogsfastigheter som komplement till myndigheters, företags och privatpersoners åtgärder med samma syfte. Stiftelsen skyddar därav områdets rödlistade djurarter och växter samt främjar och befäster forskning, friluftsliv, turism för nuvarande och framtida generationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Naturarvet
Organisationsnummer:802424-1393
Adress:
  • Björksäter 1
  • 649 91 Sparreholm
Telefonnummer:070-648 47 89
E-post:info@naturarvet.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 671 259 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS