ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att samla in pengar för att stödja projekt, i egen regi eller i samverkan med andra aktörer, som syftar till att främja, informera, inspirera och utbilda kring friluftsliv och säkerhet, främst snö- och lavinsäkerhet, i bergs- och fjällmiljö.

Målet är att bidra till ökad kunskap och medvetenhet i syfte att förebygga olyckor, verka för förbättrad folkhälsa genom att inspirera fler människor att våga vara fysiskt aktiva på ett säkert sätt i bergs- och fjällmiljö.

Stiftelsen ska aktivt arbeta för att öka möjligheterna till deltagande i aktiviteter i bergs- och fjällmiljö på lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning eller ålder.

En särskilt prioriterad målgrupp för stiftelsens arbete är unga skidåkare med företrädesvis höga ambitioner och låg kunskapsnivå, vilket innebär ett ökat riskbeteende.

Stiftelsen får instifta stipendier och utge bidrag till privatpersoner och organisationer, om syftet är främja vetenskaplig forskning inom sporter i bergs- och fjällmiljö eller om det i övrigt bidrar till att förverkliga stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Mountain Academy Foundation
Organisationsnummer:802482-5005
Adress:
  • Ehrner
  • Banbyggarvägen 12
  • 14140 Huddinge
Telefonnummer:070-4245030
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS