ÄNDAMÅL

I syfte att öka allmänhetens, särskilt ungdomars, insikt om och intresse för molekylärvetenskapernas betydelse samt stödja ökat vetenskapligt utbyte inom området, förordnar Kungl. Vetenskapsakademien härmedAtt de pengar som flyter in på grund av det upprop som Kungl. Vetenskapsakademien kommer att publicera på nätadressen www.kva.se och som i princip kommer att ha i bilaga angivet innehåll skall bilda en självständig förmögenhet.Stiftelsen skall tillgodose de i ingressen angivna syftena genom att med sina insamlade resurser bland annat anordna årliga konferenser, tävlingar samt inrätta och underhålla en website

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Molecular Frontiers
Organisationsnummer:802425-6771
Adress:
  • Prof. Bengt Nordén
  • Chalmers Tekn. Högskola, Inst. för fysikalisk kemi
  • 412 96  GÖTEBORG
Telefonnummer:031-772 30 41
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 402 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS