ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att samla in och förvalta medel som ska finansiera arbetet med att samla in, vårda och tillgängliggöra källmaterial om assyrier i modern tid. Källmaterialet om assyrier i modern tid samlas in där assyrier är bosatta världen över genom digitalisering och donationer av material, vårdas och arkiveras och tillgängliggörs på internet och i fysisk form vid stiftelsens arkiv och bibliotek. Källmaterialet består av böcker, tidskrifter och tidningar, dokument, artiklar och bilder, ljud- och videoinspelningar. Källmaterialet som samlas in skall möjliggöra forskning och studier runt kulturella, språkliga och historiska frågor om assyrierna i modern tid. Forskare och studenter får för första gången ett samlat material från en och samma instans vilket gör denna samling unik i hela världen. På samma sätt som forskare och studenter kommer att ha tillgång till materialet så kommer även den intresserade allmänheten att få tillgång till det, detta gynnar inte minst en fortsatt förankring av assyrisk identitet hos framtida generationer av assyriska ungdomar i Diaspora och hemlandet. De medel som insalas efter upprop från stiftelsen och stiftelsens grundare skall, som självständig förmögenhet, främja ovan angivna ändamål varaktigt. Stiftelsen förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvor eller samarbeten som inte överensstämmer med stiftelsens värderingar eller arbetssätt.Stiftelsen skall samarbete med Faculty of Asian and Middle Eastern Studies vid University of Cambridje i England samt den eller de universitet och/eller institutioner som stiftelsen finner lämpliga och överensstämmer med stiftelsens värderingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Modern Assyrian Research Archive Foundation
Organisationsnummer:802426-7851
Adress:
  • AD365 Media AB
  • Kista Science Tower, Box 45
  • 164 51 KISTA
Telefonnummer:0704-085728
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:79 976 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS