ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja mänskliga rättigheter i Iran. Stiftelsens medel får inte användas för riktade politiska ändamål. Stiftelsen skall stödja frihetssträvande verksamheter och yttrandefrihet. Stöd kan lämnas till såväl individer som grupper. Enskilt stöd kan lämnas till exempel för- att informera om vad som faktiskt händer i Iran,- att bilda opinion mot förtryck och övergrepp i Iran,- att stödja individer och organisationer som arbetar med demokratifrågor, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i Iran,- att driva eller stödja webbsidor som driver frågor om mänskliga rättigheter,- att stödja media från angränsande länder till Iran som driver frågor om mänskliga rättigheter,- att stödja individer och organistaioner som försvarar anklagade och fängslade personer i Iran, i strid mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter,- att stödja kvinnoorganisationer som arbetar för kvinnors rättigheter i Iran,- att arbeta för fria och rättvisa val i Iran med oberoende observatörer,- övriga verksamheter med anknytning till ovanstående.Stöd kan utgå antingen som penningbidrag eller genom lämplig gåva via organisation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen mänskliga rättigheter i Iran (MRI)
Organisationsnummer:802477-3239
Adress:
  • Jan-Inge Friberg
  • Högås Sund 357
  • 451 96 Uddevalla
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 099 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS