ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsens ändamål är att, på evangelisk grund, med Bibeln som rättesnöre, verka för evangeliets utbredande. Däri ingår att främja mission to Europe med säte i Köpenhamn genom att årligen bidra med minimum 10 procent av Insamlingsstiftelsens insamlade medel. Ändamålet ska fullgöras genom missionsverksamhet, konferenser, utgivningar av tryckt, digital och annan media. Om behov uppstår kan också andra aktiviteter som främjar Mission to Europe´s (Sweden) ändamål i och utanför Sverige, tas i bruk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Mission to Europe (Sweden)
Organisationsnummer:802478-1109
Adress:
  • Jan & Birgitta Berdén
  • Nasaret 7
  • 432 65 Väröbacka
Telefonnummer:040-152979
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS