ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsens syfte är att värna om och utveckla liv i balans mellan människors inre ursprungliga potential och förmågor, och hennes yttre verklighet och levnadsvillkor. Insamlingsstiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser verkar för ett hälsosamt liv i harmoni med naturens förutsättningar på landsbygd såväl som i storstad.

Insamlingsstiftelsens ändamål är att:
Hjälpa individer att skapa, utveckla och upprätthålla hälsa utifrån deras personliga förutsättningar.
Främja utbildning, forskning, utveckling, dokumentation, samt insamla data i enligt med syftet.
Främja utbildning, vägledning och coachning inom området personlig utveckling.
Stödja individer och organisationer vars insatser hjälper människor som drabbats av ohälsa, samt deras anhöriga.
Hjälpa individer och organisationer till att kontinuerligt bli mer hälsosamma i bemärkelsen inre och yttre hållbarhet för en bättre värld.
Främja insatser som riktar sig till förebyggande åtgärder, utbildning och utvecklande av metoder och miljöer i enlighet med syftet.
Främja skapande och bevarande av miljöer för liv i harmoni med hälsosam personlig utveckling.
Äga, förvalta och bedriva verksamheter och projekt i enlighet med syfte och ändamål.
Driva egna insatser i enlighet med syfte och ändamål.
Samverka med andra stiftelser, organisationer och myndigheter.
Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.

Insamlingsstiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen medveten närvaro i ursprunglig kulturell miljö
Organisationsnummer:802482-4180
Adress:
  • Stöcke 18
  • 905 81 UmeÃ¥
Telefonnummer:070-326 77 78
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS