ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att bygga och driva ett barnhem med namnet ”Royal Children Home” i Lindi, Tanzania. Utöver arbetet i Lindi, Tanzania, kommer stiftelsen att också jobba interantionellt med att hjälpa behövande till ett värdigt liv och vara med i utvecklingsarbeten. Till exempel:- Bygga barnhem för barn som saknar tak över huvudet (gatubarn, föräldralösa) och stödja andra barnhem.- Bygga skolor i områden som saknar bra skolor eller möjliggöra skolgång för de barn som inte har råd med skolavgift.- Hjälpa de som inte har råd med sjukvård att få vård eller bygga sjukhus och kliniker där det behövs. – Borra vattenhål för de som saknar rent vatten.- Hjälpa handikappade personer att leva ett värdigt liv genom att tillhandahålla hjälpmedel.- Ge katastrofhjälp till drabbade människor.- Ge mat till hungriga människor som inte har råd med mat.- Hjälpa uteliggare.I stiftelsens arbete skall alltid barnen vara i centrum. I arbetet med barn ska stiftelsen följa FN:s barnkonvention. Stiftelsen vilar på en kristen värdegrund som innefattar alla människors lika värde och rättigheter oavsett social, etnisk eller religös tillhörighet.I stiftelsens samarbete med andra skall Loving Hearts Caring Hands utse vilken eller vilka organisationer, projekt eller initiativ som ska erhålla bidrag från insamlingsstiftelsen oberoende av etnisk, religös eller politisk tillhörighet. Det kan röra sig om enstaka eller flera pår år. För att erhålla bidrag krävs att organisationen, projektet eller initiativet är existerande och av seriös karaktär.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Loving Hearts Caring Hands
Organisationsnummer:802477-6422
Adress:
  • Hollandsresan 7
  • 75755 UPPSALA
Telefonnummer:018-4062822
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS