ÄNDAMÅL

Stiftelsen är en ideell allmännyttig insamlingsstiftelse som har till ändamål att:På evangelisk kristen grund, främja och verka för upprättandet av Guds rike, uppbyggandet av den kristna församlingen samt spridandet av Guds ord. Däri ingår att främja Livets Ord i Uppsala genom att årligen bidra med tionde av Stiftelsen Livets Ord Jönköpings insamlade medel.Detta ändamål skall fullgöras genom kristen församlingsverksamhet. Utöver vad som normalt sammanhör med sådan verksamhet må för ändamålets fullgörande bland annat även utdelas stipendier, anordnas konferenser och retreater samt utges och spridas böcker, tidskrifter, kassettband, videoband, TV och radio, samt andra mediala medel. Utbildning, vård och social omsorgsverksamhet, annan social ekonomisk och praktisk hjälp till behövande.Insamling av pengar må för ändamålets skull göras genom insamlingar av pengar vid möten, konferenser, mottagande av gåvor, testamenten osv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Livets Ord Jönköping
Organisationsnummer:826002-0675
Adress:
  • Box 6042
  • 550 06 Jönköping
Telefonnummer:036-379090
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 281 186 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS