ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsens övergripande ändamål är att verka för innovativ hälsa som hjälper levande varelser att förstå och uppnå sin fulla potential på ett enkelt och tillgängligt sätt. Insamlingsstiftelsen ska framför allt uppnå sitt övergripande ändamål genom att främja:

– insatser som verkar för människors och djurs förbättrade hälsa gärna rörande nutrition samt fysisk behandling.
– Insatser som fokuserar på hållbart välmående gärna rörande kvinnor och barn.
– forskning, utveckling och innovationer rörande insamlingsstiftelsen övergripande ändamål.
– utbildning och spridning av kunskap för att öka förståelsen för hälsa och ohälsa på ett begripligt, lättillgängligt och påtagligt sätt.
– Nätverk och mötesplatser som används för att uppnå insamlingsstiftelsens övergripande ändamål.

Insamlingsstiftelsen ämnar, utöver att bedriva egna insatser, stödja personer och organisationer, genom samverkan, bidrag eller stipendium.

Insamlingsstiftelsen ska tillgodose sitt ändamål genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning för att genomföra interna insatser, utdela anslag, stödja eller samverka med fysiska- och juridiska personer eller på annat sätt främja insamlingsstiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Life Force Innovation
Organisationsnummer:802482-3026
Adress:
  • Bokvägen 17
  • 191 41 Sollentuna
Telefonnummer:0734-25 77 87
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS