ÄNDAMÅL

Stiftelsen är ett ideellt international nätverk av specialister som har organiserat sig med syfte och ändamål att varaktigt verka för att Implementera Mänskliga Rättigheter som grund för Demokrati och Fred samt därmed förenlig verksamhet. Stiftelsen skall genomföra varaktiga projekt förenliga med dess syfte samt samarbeta med regeringar i olika länder som har ratificerade FN:s Mänskliga Rättigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Kunskap för Framsteg (Foundation Knowledge for Progress)
Organisationsnummer:802425-4834
Adress:
  • Yvonne Törjék
  • Bondegatan 5 B LGH 1102
  • 116 23 STOCKHOLM
Telefonnummer:0739-965293
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS