ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att hjälpa människor i eller på väg in i utanförskap, framför allt ex-kriminella och f d drogmissbrukare. Insatserna kan avse personer i eller på väg in i utanförskap, grupper och/eller organisationer som bedriver hjälp och/eller stödverksamhet för personer som har levt i eller lever i utanförskap eller andra allmännyttiga ändamål i enlighet med stiftelsens syfte och ändamål. Det ekonomiska bidraget är avsett att användas till utbildning, utveckling och forskning eller annan stödverksamhet för behövande. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet direkt eller indirekt genom dotterbolag för att stödja stiftelsens verksamhet. Stiftelsen har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål och därför skall minst den del av tillgångarna som, i enlighet med vid varje tidpunkt gällande skattelagstiftning krävs härför användas för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen IoU Design for Charity
Organisationsnummer:802426-0211
Adress:
  • Box 4349
  • 102 67 Stockholm
Telefonnummer:070-4612247
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS