ÄNDAMÅL

Att underlätta för personer med invandrarbakgrund att bedriva företag i Sverige. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att etablera regionala centra som mot subventionerad avgift skall bedriva rådgivnings- och konsultverksamhet till förmån för företagare eller blivande företagare med invandrarbakgrund.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
Organisationsnummer:802408-7424
Adress:
  • Kungsholmshamnplan 3
  • 112 20 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6939941
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS