ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsens ändamål ska vara att under ett sekulär-humanistiskt förhållningssätt stödja människor i sammanhang där mänskliga rättigheter enligt FN:s definitioner förtrycks, genom konfessionella läror eller traditioner. Insamlingsstiftelsen ska i aktuella länder lämna ekonomiskt stöd till lokala ideella organisationer, vilka företrädesvis verkar för skydd undan förföljelse och våld, hälsovård, barnomsorg, utbildning och socialt stödarbete.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen HumanistHjälpen Humanist Aid Sweden
Organisationsnummer:802477-4195
Adress:
  • Sven Olof Andersson
  • Håstensgatan 54
  • 432 34 Varberg
Telefonnummer:0704-241048
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 444 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS