ÄNDAMÅL

Att främja forskning och utveckling av nya medicintekniska produkter och behandlingsmetoder inom hjärtkirurgi. Stiftelsen avser stödja individer, institutioner och företag som i sin verksamhet bidrar till att öka förståelsen för hjärtats funktion och fysiologi, hur man på olika sätt kan behandla individer som lider av allvarliga hjärtsjukdomar och där stiftelsens ändamål är att:- Främja forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder inom hjärtkirurgi.- Främja projekt och innovationer som är inriktade på utveckling av produkter och tillbehör avsedda att hjälpa patienter med allvarlig hjärtsvikt.- Främja projekt och innovationer som går i enlighet med stiftelsens syfte.- Dela ut stipendium till personer vars forskning har haft stor betydelse för utvecklingen av nya medicinska produkter inom hjärtkirurgi.- Driva egna Project som går i enlighet med stiftelsens syfte.- Samverka med andra stiftelser och fonder nationellt som internationellt.Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Hjärtats Vänner
Organisationsnummer:802481-4439
Adress:
  • Ernst Westman
  • Lützengatan 7
  • 115 20 Stockholm
Telefonnummer:070-8608863
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS