ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen Help to Help skall, med stöd av insamlade medel, verka för att främja positiv utveckling i utvecklingsländer genom att ge bidrag för, eller låna ut medel till, eftergymnasiala studier för unga studenter. Stiftelsen kan använda medel för att stödja övriga ändamål som möjliggör studier för ungdomar. Vidare skall stiftelsen verka för samarbete mellan studenter och arbetsmarknad samt ge hjälp och stöd i frågor gällande entreprenörskap och yrkesliv. l den mån det är lämpligt skall Help to Help hjälpa företag i respektive land att rekrytera studenter från Help to Helps nätverk. Verksamheten skall bedrivas så att intäkterna i största möjliga mån går till att stödja stiftelsens huvudsakliga syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Help to Help
Organisationsnummer:802478-3725
Adress:
  • Hjorth & Partners AB, Lager 46,
  • Gotlandsgatan 46
  • 116 65 Stockholm
Telefonnummer:0704-087474
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS