ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att samla in medel, sponsra, initiera och driva projekt som gynnar marina ekosystem, ekosystem i anslutning till havet och dessa ekosystems förmåga att absorbera koldioxid från atmosfären. Stiftelsen ämnar även stödja personer och organisationer vars insatser verkar för innovation, forskning och utveckling som bidrar till en miljömässigt och socialt hållbart utnyttjande av haven.

Stiftelsens ändamål är att:
– Främja och/eller initiera/driva insatser och verksamheter/projekt med fokus på att återställa eller skydda marina livsformer, marina ekosystem och marina livsmiljöer.
– Främjar och/eller initiera/driva insatser och verksamheter/projekt med fokus på att återställa eller skydda livsformer och livsmiljöer i anslutning till och beroende av marina ekosystem.
– Främja och/eller initiera/driva verksamheter/projekt som utbildar om de marina ekosystemen. Ekosystemens funktion, delaktighet i klimatet, kolets kretslopp samt hur mänskligheten på ett hållbart sätt kan förvalta haven som en förnyelsebar resurs och koldioxidsänka.
– Verka som ett centrum för licensiering av verksamheter som aktivt jobbar för att minska eller helt eliminera sin negativa påverkan på havet.
– Främja utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål.
– Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.
– Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
– Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.
– Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Havsmiljöfonden
Organisationsnummer:802482-5344
Adress:
  • Tobias Linde
  • Vilshärads Raketväg 14
  • 305 65 Villshärad
Telefonnummer:0705-409750
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS