ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling med fokus på hållbar energi och drivmedel. Stiftelsen skall också verka för att nya tekniker och produkter kan användas i en kombination med befintliga tekniker i syfte att ta tillvara existerande infrastruktur och minska dess klimatpåverkan där stiftelsens ändamål är att:

– Främja forskning som verkar för att förbättra olika drivmedelsalternativ.
– Verka för utveckling av nya hållbara drivmedel som kan kombineras med befintlig teknik.
– Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens områden.

Samverka med andra stiftelser och fonder såväl nationellt som internationellt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Grön Innovation
Organisationsnummer:802482-3117
Adress:
  • Tavastgatan 45
  • 118 24 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-0508690
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS