ÄNDAMÅL

1. Grava Blomsterfond har att stödja den diakonala verksamheten i Grava församling.2. Blomsterfonden skall stå under Grava kyrkoråds förvaltning.3. Vid fullföljandet av sin uppgift skall Blomsterfonden lämna bidrag till nedan angivna ändamål:a. akuta angelägna hjälpbehov,b. personer med bestående handicap och under små ekonomiska omständigheter,c. uppmuntran åt personer, som gör en uppoffrande vårdinsats av anhöriga eller eljest närstående,d. blomsterhyllningar till belopp som fastställes av kyrkorådet till personer som fyller 80 och 90 år och därefter varje år. Bidrag enligt b. och c. ovan utdelas årligen i december månad efter kontakt med distriktssköterskan eller annan person, som äger kännedom om i sammanhanget aktuella fall.Slutligen äger kyrkorådet att lämna bidrag till större grupp av församlingsbor för att sålunda stödja ändamål av gemenskapsfrämjande eller humanitär art.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Grava Blomsterfond
Organisationsnummer:874000-9850
Adress:
  • Grava församling
  • Box 8116
  • 650 08 KARLSTAD
Telefonnummer:054-53 62 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 651 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS