ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja god banketik som grunden för ett hållbart samhälle som gagnar alla.God banketik innebär bankverksamhet som verkar inom ramen för planetens ekologiska gränser, och som därmed bidrar till att bygga att hållbart samhälle. En “god bank” styrs av tydliga visioner, avsikter, principer och värden inriktade på att tjäna samhällsgemenskapen och dess mångfald av intressen – såväl offentliga som privata – snarare än bankägarnas privata vinstintressen. I alla sina aktiviteter bidrar den till att skapa hållbara ekonomiska flöden, där lokala samhällen och ekonomier stimuleras och ekonomisk välfärd sprids till alla. Utlåning sker till samhällsnyttig verksamhet, ej spekulation, dvs till verkliga aktörer i den reella ekonomin i olika sektorer. En god bank kännetecknas av transparens och demokratiskt inflytande. Den styrs inte av privata vinstintressen – en förutsättning för att stödja individer, företag, organisationer och samhällen att bygga hållbara och blomstrande ekonomier samt undvika maktkoncentration. All vinst återförs till samhället genom donationer till icke vinststyrda verksamheter såväl lokalt som globalt. På så sätt upprätthålls ett fungerande och balanserat ekonomiskt kretslopp, i harmoni med naturlagarna – en ekologisk ekonomi.Verksamheten syftar till:1) att främja samtal samt utbilda och medvetandegöra allmänheten om problemet som uppstår när privata vinstintressen styr banker, liksom om möjligheten med gemensamt ägda banker eller “samhällsbanker”, offentliga som privata, där vinsten styrs tillbaka till samhället, till gagn för levande lokala ekonomier och demokratier, och där verksamheten underställs ekologiska lagar (bl a termodynamiska lagar för att beskriva jorden och geobiosfärens kretslopp som ett slutet system av energiutbyten). 2) Att främja etablering och spridning av bankverksamheter eller motsvarande med nämnda inriktning, som stimulerar lokala ekonomier och demokratier samt sprider välfärd till alla. Detta inkluderar möjligheten att, om behovet identifieras och de nödvändiga resurserna föreligger, bidra till bildandet av en bank med samma inriktning, antingen genom ett dotterbolag eller i parntnerskap med annan aktör. Stiftelsen skall ej bedriva bankverksamhet inom ramen för den egna organisationen.3) Att samverka med andra aktörer i Sverige och globalt, som verkar i samma anda och i enlighet med de riktlinjer som anges i dessa stadgar och andra urkundsdokument.Syfte 1 och 2 fokuserar i första hand på Sverige, i andra hand Norden och Baltländerna samt i tredje hand övriga världen. Syfte 3 prioriterar samarbete utan geografiska hänsyn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen God Banketik
Organisationsnummer:802426-4601
Adress:
  • Högberg
  • Verkstadsgatan 4, 2 tr
  • 117 36 Stockholm
Telefonnummer:070-754 48 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS