ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att genom insamling av medel i form av kontanter, värdepapper, fastigheter med mera kunna stödja vetenskaplig forskning och utbildning kring företagandet och företagandets villkor. Stiftelsen ska även kunna ta emot gåvor i form av testamentariska förordnanden. Forskningen och utbildningen ska vara av vetenskaplig karaktär, vilket bland annat innebär att ämnet ska ha fått ett allmänt erkännande som vetenskap, vetenskapliga forskningsmetoder tillämpas, resultaten vara öppna för alla och att resultaten kan nyttjas av andra för annan forskning, utbildning och praktiska tillämpningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för vetenskaplig forskning och utbildning om företagandet och företagandets villkor
Organisationsnummer:802479-0621
Adress:
  • Dan Johansson
  • Floragatan 11
  • 114 31 Stockholm
Telefonnummer:070-9764423
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS