ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att verka för forskning och utveckling inom mindfulness och compassnion, i första hand vid forskningsplattformen Mindfulness and Compassion: Center for Research and Education, en självständig forskargrupp som är organiserad under Centrum för primärvårdsforskning, ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. I andra hand stödjer stiftelsen forskningsprojekt vid Lunds universitet eller andra universitet och högskolor i norden. Det övergripande syftet med insamlingsstiftelsen är att ge ekonomiskt stöd i form av bidrag och stipendier och därmed stödja och stimulera vetenskaplig forskning, utveckling, och utbildning inom mindfulness och compassion.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för Forskning om Mindfulness och Medkänsla (IFMM)
Organisationsnummer:802479-3708
Adress:
  • Jan Waldenströmsg 35, CPF, CRC 28-11
  • 205 02 Malmö
Telefonnummer:040-391378
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS