ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att vara en neutral utvecklingsarena, katalysator och samordnare av hållbar och robust samhällsutveckling inom såväl som utom Sverige.Stiftelsen ämnar driva egna projekt, och om så beslutas av styrelsen näringsverksamhet, samt stödja personer och organisationer vars projekt fokuserar på utveckling med ett helhetstänk kring hållbarhet och robusthet för en bättre framtid. Stiftelsen har ett speciellt fokus på, men inte begränsat till:- Miljövård- Livsmedelsproduktion- Sjukvård och hälsa- Samhällets robusthet- Utbildning- Vetenskaplig forskningStiftelsen ändamål är att: – Främja egna och externa projekt med fokus på resiliens i framtida system och samhällsbyggande med minimal användning av resurser samt förmåga att hantera förändringar och forsätta utvecklas.- Främja projekt för en levande landsbygd och ett stärkt och robust lokalsamhälle, gärna i ett ekonomiskt cirkulärt system inom de ekologiska förutsättningarna.- Främja projekt som stärker svensk produktion av livsmedel.- Främja ledarskap för innovation, utveckling och lärande samt ökad förmåga att genomföra samskapande förändringsprocesser.- Främja spridning av goda exempel och lyckade resultat för ökad tydlighet, tillgänglighet och transparens.- Främja utbildning, forskning och innovation inom samhälls- och landsbygdsutveckling samt hållbara attraktiva samhällen.- Att dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål inom såväl som utom Sverige.- Att samverka med stiftelser, företag, myndigheter och organisationer inom såväl som utom Sverige.- Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Fit-For-Tomorrow
Organisationsnummer:802481-4421
Adress:
  • Lundgren
  • Bengtsvägen 1
  • 793 70 TÄLLBERG
Telefonnummer:073-600 31 85
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS