ÄNDAMÅL

Att genom olika aktiviteter verka för att medel insamlas vilka av stiftelsen ska användas för att hjälpa och stödja utsatta barn och ungdomar i Tanzania. Stiftelsen skall särskilt verka för att stödja verksamheten vid Econefs barnhem i Arusha, Tanzania.Stiftelsen verkar för att förbättra levnadsvillkoren för barn och unga i Tanzania. Insamlade medel skall gå till att säkerställa barnens utbildning, hälsa och välbefinnande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen ECONEF Sverige
Organisationsnummer:802477-3593
Adress:
  • Lindqvist Compton
  • Ringvägen 125 Lgh 1102
  • 116 61 STOCKHOLM
Telefonnummer:076-5558283
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS