ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vård av och hjälpa behövande Odd Fellow-bröder tillhörande loge nr 7 Vestmannia. Hjälpen kan bl.a ges genom att till sjukdomsdrabbade bröder lämna ekonomiskt bidrag eller dylikt. Berättigade att erhålla sådan hjälp är envar som tillhör Odd-Fellow-logen nr 7 Vestmannia och fullgör sina skyldigheter gentemot logen och Orden. Stiftelsen har i andra hand till ändamål att utan begränsning till bestämda personer ge bidrag till behövande i Västerås.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Den Barmhärtige Samariten inom logen no 7 Vestmannia
Organisationsnummer:878000-1262
Adress:
  • Källgatan 13
  • 722 11 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-130484
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS