ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att på ett både kort- och långsiktigt vis främja utsatta barn, vuxna och djurs rätt till ett jämlikt liv. Speciellt fokus ligger på förebyggande arbete gällande våld i nära relation (ViNR) och kollektivt våld (även kallat HRV) men även på individer och djur redan utsatta för våld hot och/eller förtryck av alla slag.

Stiftelsen skall verka för att
– på bästa sätt möjliggöra för enskilda individer och djur samt för grupper att återskapa eller upprätta ett jämlikt och rättvist liv,
– minska konsekvenser av våldsutsatthet för utsatta individer och djur.

Stiftelsen skall därutöver, som en del av insamlingsverksamheten, verka för opinionsbildning mot barn, vuxna och djurs våldsutsatthet i samhället.

Stiftelsen är religiöst och politiskt obunden.

Stiftelsen målgrupp för bistånd är våldsutsatta människor och djur, oavsett ålder, kön eller tillhörighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Closer to Good
Organisationsnummer:802480-8506
Adress:
  • Box 38169
  • 100 64 Stockholm
Telefonnummer:076-266 72 19
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS