ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att skapa ett nätverk av människor och företag som är beredda att stödja i första hand utsatta funktionshindrade barn och ungdomar i länder med sämre levnadsvillkor genom olika typer av bidrag och i andra hand friska och utsatta barn och ungdomar. Nätverket kommer bl.a. bestå av välutbildade personer med specialistkompetens inom olika områden. Stiftelsen skall i dessa länder söka och identifiera behov av stöd. Man skall se till att stödet når direkt till dem som mest behöver det, utan att delar av insatsen går förlorad på vägen genom onödig byråkrati. Detta kan ske dels genom direkta bidrag som vidarebefordras av stiftelsen till de behövande. Det kan också ske genom samarbete och bidrag med och till redan etablerade hjälporganisationer och hjälparbetare. Vidare skall stiftelsen verka för att sprida information och öka kunskapen om hur omsorg och omvårdnad fungerar och kan fungera i omvärlden. Insamlingsstiftelsen Child in Focus kan lika gärna stödja och samarbeta etc med den enskilda individen som större grupper.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Child in Focus
Organisationsnummer:802425-1749
Adress:
  • Lena Strömbeck-Skoglund
  • Stålebovägen 48
  • 433 76 JONSERED
Telefonnummer:0705-850804
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:35 431 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS