ÄNDAMÅL

I syfte att underlätta vardagen för eller tillfrisknandet hos Cancersjuka såväl barn som vuxna har vi bildat Insamlingsstiftelsen Cancer i Sverige.Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att med sina samlade resurser och på ansökan utge ekonomiskt stöd till antingen Cancersjuka eller till verksamhet som stimulerar tillfrisknandet hos Cancersjuka eller som medverkar till en ökad förståelse för Cancersjukas behov i praktiskt eller rättsligt avseende eller som i något av senast sagda avseenden underlättar vardagen för Cancersjuka.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Cancer i Sverige
Organisationsnummer:802425-7332
Adress:
  • Menno Dijk
  • Hasselvägen 19
  • 195 33 MÄRSTA
Telefonnummer:08-591 116 15
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:540 108 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS