ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen Blueheart Project skall genom Blueheart Center verka för att hitta ett nytt sätt för människor att samverka och leva tillsammans på ett miljömässigt hållbart sätt och sträva efter att få grupper av människor att vara mer effektiva i både arbetsliv och fritid och samtidigt höja livskvaliteten och välbefinnandet i gruppen. Blueheart Project vill belysa följande samband: (1) Hur nivån på en människans vilja att skapa och vara kreativ påverkas av omgivning och sinnestillstånd. (2) Hur människans välmående påverkas av att verka tillsammans i medelstora grupper samt (3) hur effektiviteten för vissa individer ökar om de fritt får välja sysselsättning och arbetstider. Stiftelsen avser att uppnå sitt syfte genom följande verksamhetsföremål: (1) Grundandet av Blueheart Center. (2) Vetenskaplig forskning och oberoende analys. (3) Debatt och opinionsbildning. (4) Resultat av näringsverksamheten. Stiftelsens samtliga aktiviteter skall främja allmännyttiga ändamål i form av ett utvecklande av individers välmående, kreativitet och effektivitet med hållbarhet som grundpelare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Blueheart Project
Organisationsnummer:802478-3824
Adress:
  • Bjursätragatan 6
  • 126 62 Bandhagen
Telefonnummer:0739-832790
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS