ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att stödja personer och organisationer så som BK Häcken vars insatser får människor, främst unga, närmare varandra i ett integrations- och samhällsperspektiv, gärna genom idrott, aktivitet eller samtal. Stiftelsens ändamål är att:
Främja insatser som fokuserar på integration och samhälle, gärna genom idrott, aktivitet eller samtal.
Främja mötesplatser för människor, främst unga, att utvecklas och träffas samt utbyta kompetens och erfarenheter med inriktning mot samhällsintegration.
Främja insatser som ämnar skapa miljöer där människor, främst unga, genom en aktiv fritid eller samtal kan utveckla sin samhällsintegration eller sin syn på området.
Främja insatser, till förmån för främst ungdomar, att hyra bostad för att bli delaktiga i en gemenskap.
Främja utbildning, utveckling, innovation och forskning i enlighet med syfte och ändamål.
Främja uppförande, köp och drift av byggnader, markanläggningar samt renoveringar och ombyggnationer av byggnader som används i enlighet med syfte och ändamål.
Samverka med andra stiftelser, organisationer och myndigheter inom området.
Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
Äga och driva egna insatser och verksamheter i enlighet med syfte och ändamål.
Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen BKH Gothia Foundation
Organisationsnummer:802482-5039
Adress:
  • Näckrosvägen 20
  • 16937 Solna
Telefonnummer:0706-228805
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS