ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att beröra, lindra, informera och vägleda, inom områdena övergrepp, utsatthet och dess konsekvenser.Stiftelsen avser att samla in pengar till tydligt definierade och mätbara tidsbegränsade projekt genom fristående insamlingskampanjer.Stiftelsen ska erbjuda människor med traumatiska barndomsupplevelser att ”komma ut ur garderoben” och få tillfälle att berätta sina historier för andra. Stiftelsen ska bidra till att deras berättelser får en viktig betydelse och en positiv roll i andra människors läkningsprocess. Berättandet ska ske genom moderna kommunikationskanaler där man når målgrupper och berörda på ett slagkraftigt och kostnadseffektivt sätt.Stiftelsen har också rätt att driva näringsverksamhet inom exempelvis områdena film, musik, utbildning och förlagsverksamhet. Verksamheten kan gälla både produktion, marknadsföring och genomförande.Stiftelsen kan även fungera som paraplyorganisation för projekt som inte ägs av stiftelsen. Dessa projekt måste dock uppfylla ändamålet och integreras i stiftelsens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Believe
Organisationsnummer:802426-7125
Adress:
  • Stora Strandvägen 2 A
  • 312 72 Skummeslövsstrand
Telefonnummer:040-32 09 64
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:966 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS