ÄNDAMÅL

Att genom insamling av medel från organisationer och privatpersoner finansiera förvärv samt en effektiv distribution av produkter avsedda för att rena och desinficera vatten till behövande i världen. Distributionen ska ske genom arbete med ett minimum av mellanhänder, marknadsföringsresurser och administration. Goda och långsiktiga relationer mellan donatorer, hjälporganisationer och de behövande ska främjas.Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att med donerade medel tillhandahålla produkter avsedda för att rena och desinficera vatten till hjälporganisationer runt om i världen. Donatorer kan framföra önskemål om vilken hjälporganisation som ska erhålla produkterna. Stiftelsen ska dock vara oförhindrad att efter eget gottfinnande bestämma vilka hjälporganisationer som ska erhålla produkterna och vilkoren för desamma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen AquaAid for Life
Organisationsnummer:802477-3510
Adress:
  • Dalagatan 86
  • 113 43 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-479 0739
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS