ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsens ändamål är att under ett religiöst och politiskt obundet sätt stödja barn och ungdomar som är i behov av socialt och ekonomiskt stöd. Stiftelsen vill uppmuntra och skapa förutsättningar för unga att hjälpa andra unga till ett liv utan droger och kriminalitet. Stiftelsen skall främja jämlikhet och delaktighet i samhället. Vidare är stiftelsens ändamål att idka opinions- och folkbildning avseende barn och ungdomars utsatthet i samhället.Som ett led i stiftelsens verksamhet kan både virtuella och fysiska mötesplatser upprättas, exempel genom media, seminarier, konferenser, kulturengagemang och föreläsningar i stiftelsens anda.Stiftelsen kan även bedriva utbildnings- och kursverksamhet i enlighet med stiftelsens inriktning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Allmän Omtanke
Organisationsnummer:802477-8436
Adress:
  • Advokatfirman Magnus Altin AB
  • Box 4085
  • 141 04 HUDDINGE
Telefonnummer:072-735 42 95
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS