ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att med insamlade medel stödja och stimulera forskning och intitiativ avseende diabetes, hjärt-lungsjukdomar och cancer. Minst hälften av stiftelsens förvaltade insamlingskapital skall befrämja projekt som kan upptäcka livshotande och kroniska sjukdomar tidigt, framför allt hos barn och ungdomar där stiftelsens ändamål är att:- Främja forskning och utveckling av stiftelsens ändamål.- Främja projekt och insatser som går i enlighet med stiftelsens syfte.- Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens område.- Driva egna projekt som går i enlighet med stiftelsens syfte.- Samverka med andra stiftelser och fonder nationellt som internationellt.Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen AdLife Foundation
Organisationsnummer:802481-4579
Adress:
  • Clas Dahlén
  • Husarviksgatan 18
  • 115 47 Stockholm
Telefonnummer:070-2363430
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS