ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att hjälpa utsatta barn i fattiga regioner att få ett normalt liv samt genom utbildning och social trygghet ge dem en framtid där de som vuxna kan bidra till samhället för att undvika att framtidens barn råkar illa ut som de själva gjort. Detta skall ske genom att Stiftelsen direkt eller indirekt startar, driver och finansierar barnhem. Barnhemmens filosofi skall vara att ge barnen ett tryggt och säkert hem samt ge dem möjligheter att bli framtidens humanistiska entreprenörer. Så många barn som möjligt inom barnhemmen skall utbildas i entreprenörskap, juridik, ekonomi, språk och humanism. Målet med denna utbildning skall vara att barnen i vuxen ålder bereds möjlighet att starta egna bolag.För tillgodoseende av Stiftelsens ändamål skall pengar samlas in genom donationer.100% av de pengar som flyter in i Stiftelsen skall tas i anspråk för att tillgodose Stiftelsens ändamål. Följaktligen skall 0% av det insamlade kapitalet användas till förvaltning av Stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen 100%
Organisationsnummer:802425-3273
Adress:
  • GSS Fastigheter
  • Eriksbergsgatan 8 A
  • 114 30 Stockholm
Telefonnummer:070-7352125
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS