ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja kliniskt betydelsefull njurmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. Detta kan ske genom finansiering av anställningar helt eller delvis, bidrag till särskilda forskningsprojekt eller utdelning av stipendier eller på annat sätt som styrelsen finner lämpligt. Behörig att ansöka om medel från stiftelsen är dels behörig företrädare för Linköpings universitet, dels enskild till universitet anknuten forskare eller vid universitetet antagen forskarstuderande. Enskild person som åtnjuter medel från stiftelsen skall vara känd för ett klanderfritt uppträdande och dela goda etiska värderingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ingrid Asps stiftelse för njurmedicinsk forskning
Organisationsnummer:802425-0691
Adress:
  • Ulrika Eklund
  • Grantopsvägen 32
  • 593 38 Västervik
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 949 475 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS