ÄNDAMÅL

Stiftelsen som bildats genom Inga Svenssons testamente skall ha till ändamål att stödja verksamhet för att främja Skånsk kultur genom att främja verksamheten vid Stiftelsen Beredskapsmuseet, Kulturen i Lund och en arkeolog som är knuten till Lunds Universitet eller som utför forskningsarbete i Skåne. Vad gäller museerna skall stiftelsens bidrag användas till utställningar, reparationer och inköp. Vad gäller arkeologen skall medel tilldelas som stipendium för studier, forskning, projektarbete, tryckningsbidrag och liknande. Stiftelsen ska för nämnda ändamål bevilja anslag eller bidrag som var tredje år i sin helhet skall tillfalla respektive mottagare som således i tur och ordning var tredje år kommer att erhålla hela det årets avkastning. Sedan tio procent av stiftelsens behållna avkastning avsatts till stiftelsens kapital ska återstoden disponeras för att tillgodose stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Inga Svenssons stiftelse för främjande av Skånsk kultur
Organisationsnummer:802480-1634
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS