ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja sitt syfte genom att årligen utdela »Hugo Levin Priset« till unga framstående idrottsledare och idrottsorganisatörer, såsom allmännyttigt ändamål, för utmärkt engagemang och stort ledarskapför svensk idrotts bästa. Priset ska tilldelas enskilda individer. Så länge någon av stiftarna är aktiv i stiftelsen finns det möjlighet för den att till finansiellt pris utöver årlig löpande avkastning även taga del av kapitalet. Pristagare ska i sin ledarroll verka i Hugo Levins anda. Pristagare får, vid prisceremonien, inte vara äldre än Hugo Levin vid sin död, det vill säga, inte vara fyllda 33 år. Prisceremoni ska hållas i Göteborg, på Hugo Levins dödsdag, den 26 oktober. Stiftelsen ska därutöver främja sitt syfte genom att ansvara för Hugo Levins familjegrav, kvarter 36, grav 155 på Östra kyrkogården i Göteborg. På granitsockeln är ingraverat: Svenska Idrottsmän Reste Vården. Gravskötseln utförs för närvarande av Göteborgs Kyrkogårdsförvaltning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Inger och Bengt Göthberg Stiftelse till minne av Hugo Levin
Organisationsnummer:802478-1760
Adress:
  • Skårsgatan 66
  • 412 69 Göteborg
Telefonnummer:031-409040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 571 660 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS