ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att dels att främja den verksamhet som bedrives genom Stiftelsen Drottningholms teatermuseum, dels att lämna bidrag till undervisning och utbildning av unga artister inför engagemang vid Drottningholmsteatern. Stiftelsens ändamål kan främjas företrädesvis – genom anslag till forskning som kan bidra till att sätta upp högklassiga musikframföranden och operaföreställningar som ansluter till teaterns historiska karaktär och till att återuppta gamla operor och använda gamla instrument, – genom utbildningsbidrag så att unga sångare och musiker kan få hjälp med förberedelser inför medverkan vid föreställningar vid teatern, eftersom denna väl lämpar sig för debutanter och mindre erfarna artister. Stiftelsens ändamål skall främjas genom att högst nio tiondedelar (9/10) av stiftelsens årliga avkastning i form av räntor och utdelningar efter avräkning för kostnader samt nettovärdet av kapitalvinster tas i anspråk för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Inger Esthams stiftelse
Organisationsnummer:802480-3788
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-763 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS