ÄNDAMÅL

Avsikten med förvaltningen var att inrätta en stipendiefond vid Härnösands Gymnasium, (f d Tekniska Gymnasiet i Härnösand tillsammans med övriga gymnasielinjer) och att huvuddelen av avkastningen varje år skulle delas ut till elev, som genomgått gymnasiet och som gjort sig förtjänt av stipendium. Stipendiet skall dock vara förbehållet elev vid teknisk linje.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ingenjörsföreningen TLH donationsstiftelse
Organisationsnummer:802480-0115
Adress:
  • Härnösands kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 871 80 Härnösand
Telefonnummer:0611-34 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:68 630 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS