ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning bl a rörande cancer och njursjukdomar samt ortopedin. Så länge väsentliga delar av Stiftelsens tillgångar består av aktier i AB Fortia och så länge detta bolag är verksamt som en självständig och fristående enhet kan Stiftelsen dessutom främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning, som är avsedd att underlätta för AB Fortia att framtaga nya medicinska preparat och behandlingsmetoder till främjande av människors hälsa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse
Organisationsnummer:857204-2573
Adress:
  • Consensus Asset Management, Stiftelsetjänst
  • Krokslätts Parkgata 4
  • 431 68 Mölndal
Telefonnummer:031-7455090
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 570 953 678 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS