ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, genom donationer och andra stödformer, främja och inspirera elever från Tranemo kommun att vidareutbilda sig på Högskolor och Universitet.
Tre fjärdedelar av den årliga avkastningen och reavinsten bör utdelas, medan återstoden återinvesteras i stiftelsens placeringar.
Om starka skäl föreligger får styrelsen besluta om större utdelning, dock får inte utdelning ske i snabbare takt än att stiftelsen får en varaktighet om minst 25 år.
Utdelning görs för att uppfylla Stiftelsens ändamål. Detta sker främst, men inte enbart, genom donationer till Tranemo Gymnasieskola eller närliggande verksamhet med syfte att:
– Öka skolans attraktivitet
– Utveckla och höja kvaliteten på studieförberedande utbildningar
– Inspirera och stimulera elever till fortsatta högre studier
Stiftelsen bör endast lämna bidrag till projekt som inte är tydligt fullfinansierade av skattemedel eller annan offentlig finansiering eller där genomförandet hotas av bristande resurser.
Stiftelsen kan lämna bidrag på såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Inga-Christina och Håkan Larssons Stiftelse
Organisationsnummer:802482-3356
Adress:
  • Tranemo Textil
  • Box 207
  • 51424 Tranemo
Telefonnummer:0325-79900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS