ÄNDAMÅL

Stifelsens ändamål ska vara att främja medicinsk forskning med inriktning på pancerascancer, stroke, förmaksflimmer och multipel skleros. Av stiftelsens avkastning ska årligen minst 80 % utdelas till medicinsk forskning inom ovan områden.Av stiftelsens kapital ska årligen 10 % användas till forskningsändamål enligt ovan. Detta krav gäller inte kapital som mottagits genom testamente.För det fall att stiftelsen erhåller depå/värdepapper i arv genom testamente får dessa värdepapper inte omplaceras eller säljas innan tjuto (20) år förflutit från det värdepappren mottagits. Från omplaceringsförbudet undantas då försäljning påfordras på grund av olika typer av uppköp av företag, emission och dylikt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ine och Bo Söderbergs Stiftelse för Medicinsk Forskning
Organisationsnummer:802481-3332
Adress:
  • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
  • Box 44007
  • 10073 Stockholm
Telefonnummer:08-335061
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS