ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att direkt eller indirekt genom ett eller flera helägda dotterbolag främja barns kreativa utveckling. Främjandet ska ske genom utdelning av ekonomiska bidrag till verksamheter, till exempel skolor och förskolor i Sverige, Estland eller i andra länder, i vilka det bedrivs, eller man avser bedriva, arbete med att stimulera barns kreativa utveckling och där bidraget kan möjliggöra eller förbättradetta arbete. Även enskilda personer som bedriver eller avser bedriva sådant arbete ska kunna erhålla bidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ilon Wiklands stiftelse för barnkultur
Organisationsnummer:802480-5759
Adress:
  • Ilon Wikland
  • Kungsholms strand 101
  • 112 33 Stockholm
Telefonnummer:08-555 677 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS