ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att medverka till en ökning av insatserna inom eller utom Sverige till förmån föra. barns och vuxnas hälsa eller välbefinnandeb. människors miljö och livsvillkorc. barns och ungdomars fysiska eller mentala hälsad. barn och vuxna som befinner sig i utsatta situationer eller i katastrofere. integrations- och mångfaldsfrågorf. utbildning eller vetenskaplig forskningg. samarbetet över gränser av alla de slagh. miljö och klimat elleri. annat intresse av allmännyttig naturFrämjandet ska ske med användande av det av stiftaren tillskjutna kapitalet med undantag av 100 000 kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:ICA-stiftelsen
Organisationsnummer:802479-0449
Adress:
  • Box 3032
  • 16903 Solna
Telefonnummer:08- 561 500 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS