ÄNDAMÅL

Denna stiftelse, som bildats genom fru Anna von Wernstedts testamente av den 23 januari 1954 i överensstämmelse med de önskemål, som uttalats av hennes syster fröken Mary Hultenheim och hennes make kammarherre Hjalmar von Wernstedt, har till ändamål att bereda hem och försörjning åt bildade – i första hand ålderstigna – damer, äkta makar eller män (dessa senare dock som regel icke till antal överstigande ca. 20 % av hela antalet i hemmet mottagna personer). En gång intagna äkta makar skola äga rätt att kvarbo i hemmet även sedan ena maken avlidit.Företräde för dem, som skola mottagas i hemmet skall tillkomma efterkommande i rakt nedstigande led till Sophie Ulfsparre, född Hultenheim, min äldsta faster, intill tredje led. Ättlingarna i fjärde led och följande skola bedömas på samma sätt som övriga sökande. Stiftelsen skall icke hava karaktär av sjukhem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hultenheim-Wernstedtska Stiftelsen
Organisationsnummer:802004-0294
Adress:
  • Förvaltnings AB Teoge
  • Adolfbergsvägen 31
  • 16866 Bromma
Telefonnummer:08-41082850
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS