ÄNDAMÅL

I någon synlig, även materiell måtto, som erkänsla och som bevis för sin tacksamhet, årligen till förtjänt medlem vid sitt årsmöte överlämna någon liten belöning för arbeten, som självmant och av intresse för facket av föreningsmedlemmar uträttats. Donator har särskilt beaktat sådan verksamhet, som kan vara ägnad att för Föreningens medlemmar underlätta studiet av det värme- och sanitetstekniska fackets utveckling i andra länder, exempelvis genom studium av större facktidskrifter, förnämligast tyska och amerikanska. Dock kan även arbete som på annat sätt verkat för Föreningens syften komma i åtnjutande av den belöning som donationen avser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hugo Theorells Donationsstiftelse
Organisationsnummer:802003-5047
Adress:
  • Energi- och Miljötekniska Föreningen, Slussen.biz
  • Karlsbodavägen 9
  • 16867 Bromma
Telefonnummer:0705-77 97 47
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS