ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utav stiftelsens behållna årliga avkastning, lägges en åttondel till kapitalet, medan sju åttondelar såsom bidrag till fortsatta studier inom lantbrukets och husdjursskötselns område av styrelsen tilldelas dugliga och välartade elever, vilka med framgång och i allo goda vitsord genomgått kurser vid Svalövs Lantbruksskolas Naturbruksgymnasium eller på enahanda sätt avslutat minst ett läsår av en flerårig utbildning vid skolan. I andra hand skall stipendier med iakttagande av samma krav och villkor utdelas till elever som avslutat kurser eller utbildningar vid någon av Skånes övriga naturbruksgymnasier. I tredje hand skall stipendier med iakttagande av samma krav och villkor utdelas till elever som avslutat kurser eller utbildningar vid Sveriges övriga naturbruksgymnasier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hugo och Ingrid Olssons stiftelse
Organisationsnummer:844000-6776
Adress:
  • Ragnar Andersson
  • Nybodal 455
  • 253 41 Vallåkra
Telefonnummer:042-990 37
E-post:nybodal@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS